افتتاحیه جشنواره بازیافت

از کلیه همراهان عزیز دعوت میشود در مراسم افتتاحیه جشنواره بازیافت که به مناسبت روز زمین پاک راس ساعت ۲۰:۳۰
امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳در محل پارک حاشیه برگزار می گردد, حضور به هم رسانند.