با هدف ترویج فرهنگ بازیافت و تشویق همشهریان به تفکیک زبله های تر و خشک از مبدا، مسابقه ای با همکاری انجمن ویهان برگزار گردید. در این مسابقه که از تاریخ 98/12/28 تا تاریخ 99/1/5 برگزار گردید کودکان زیر ده سال به رقابت پرداختند. شرکت کنندگان، فیلم و تصاویر کار دستی های خود را که از مواد بازیافتی ساخته شده بودند جهت داوری به انجمن ویهان ارسال نمودند. انجمن ویهان با قرار دادن تصاویر و فیلمها در صفحه اینستاگرام خود از اعضا جهت انتخاب طرح های برتر  نظر سنجی نمود. نتیجه نظرسنجی مردمی و جوایز اهدایی به شرح ذیل می باشد

جوایزی به شرح ذیل به برگزیدگان تقدیم گردید:

نفر اول : 300 هزار تومان

نفردوم: 200 هزار تومان

نفر سوم 100 هزار تومان

همچنین به جهار طرح برتر از دید تیم ویهان نیز جوایز نقدی به مبلغ 100 هزار تومان اهدا گردید.